دهمین هم آفرینی مشهد

طراحی نو ساخته های شهری برای خلق فضاهای جمعی و پیاده محور

هم آفرینی نوعی رویداد طراحی تعاملی است که در آن شرکت کنندگان با انگیزه و خلاق در حوزه برنامه ریزی و طراحی معماری شهرسازی طراحی شهری طراحی صنعتی گرافیک و هنرهای تجسمی گرد هم می‌آیند و ضمن آشنایی با سرفصل های این دوره به خلق اثر با کمک منتورهای این رویداد می پردازند

مکان رویداد

بوستان کوهسنگی، مرکز نوآوری شهری

 زمان رویداد

 چهار شنبه ، پنج شنبه و جمعه 18 ،19 و 20 دی ماه ۱۳۹۸

حامیان رویداد